sábado, 13 de decembro de 2014


Tempo de ría

Un poemario de procura da identidade


O tema presente nesta obra é a existencia e a liberdade da muller. Os elementos femininos están absolutamente presentes, desde as voces líricas que son todas femininas até elementos constantes nos poemas como as ondas, as illas, as sereas etc. Alén de nomear personaxes como Penélope ou Venus.

O poemario supón unha viaxe íntima do eu lírico feminino para descubrir a súa identidade. Isto está relacionado coa definición das mulleres, que buscan o seu propio ser, reclamando a súa liberdade.

O mar ten unha grande importancia en toda a obra de Xohana Torres, neste poemario especialmente. Comezando polo seu título e até a paisaxe, que se corresponde coa costa de Vigo, Baiona, as illas Cíes etc. 

O título, Tempo de ría, indícanos xa unha clara reivindicación da existencia do feminino debido ao elemento marítimo da ría. Até o momento, o mar fora moi empregado como elemento poético, mais non desde unha perspectiva feminina. A autora aposta por este punto de vista, e farao utilizando o elemento feminino da ría, contraposto ao mar por ser este un elemento masculino. O sintagma, entón, fai referencia a que é o momento do feminino. En fin, o título é unha metáfora de que chegou a hora de as mulleres tomaren a palabra. Ningún comentario:

Publicar un comentario